ابزار هدایت به بالای صفحه

کافه کاژه تهران پارس استخدام می نماید :

  • تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
    • تهران, تهران

باریستا یا کمک باریستا خانم یا آقا
خوش برخورد، متعهد، آشنا به بار گرم و سرد


شماره تماس: 09122478131آگهی های مرتبط